slideshow 1

Jelenlegi hely

Tanítók bemutatkozása

Csizmadia Zoltánné Kohl Katalin vagyok. Pályámat Zuglóban kezdtem 2005-ben.

A tanítást hivatásomnak tekintem.

Az alsó tagozatos korosztály egyik legfőbb tevékenysége a játék. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve megfelelő módszerekkel, jókedvű légkörben, játékosan, a tevékenykedtetést előtérbe helyezve juttassam új ismeretekhez a gyerekeket.

Az olvasást a Meixner Ildikó által kidolgozott módszerrel tanítom. A gyerekek több érzékelési csatornát használva sajátítják el a betűket, az olvasás megtanulásának aktív részeseivé válnak. Igazi értő, értelmező olvasás jelenik meg. A módszert felépítő gyakorlatok nagyban segítik a szókincs és a kifejezőkészség magas szintű kialakulását. Több éven keresztül vettem részt tanítványaimmal a Báb-Érzelem-Zene-Siker programban. Nagyon fontos számomra a folyamatos szakmai fejlődés. Az elvégzett tanfolyamok mellett tanulmányaimat jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán folytatom végzős hallgatóként. A szerzett ismereteket, tapasztalatokat beépítem szakmai munkámba (integráló nevelés, dyslexia prevenció és redukáció, egészséges életre nevelés, magatartási- és tanulási zavaros gyermekek megsegítése).

Az évek alatt szerzett tapasztalatokat beépítem tanítási óráimba. A tananyagot játékos formában, kooperatív technikák és változatos munkaformák segítségével dolgozom fel a gyerekekkel.

< O >

 Rádi Zsuzsanna vagyok. Három kisgyermekem van.

2001-ben végeztem az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán és azóta dolgozom ebben az iskolában. Az első két évben szabadidő-szervezőként tapasztalatokat szereztem mindenféle iskolai rendezvények (versenyek, kirándulások, ünnepségek, táborozások) szervezésében, lebonyolításában.

2003-ban kerültem Bakonyi Angéla mellé és együtt egy jó csapatot alkotva kezdtük el bevezetni a gyerekeket a betűk és a számok világába. Mellette megtanultam, hogy hogyan kell olyan gyermekközöségeket kialakítani, ahol értéke van a tudásnak, fontos szempont az egymásra figyelés, a társak elfogadása és az elvárások mellett helye van a jókedvnek, humornak is.

Minden erőmmel arra törekszem, hogy a rám bízott gyerekek, a maguk tempójában fejlődhessenek és érjék el a kitűzött célt, hogy a tanulás örömöt jelentsen nekik, nem pedig küzdelmet.
Fontosnak tartom a családokkal való együttműködést, együttgondolkodást a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében.
Különösen nagy gondot szeretnék fordítani a zenei nevelésre, a zene megszerettetésére, hiszen ez a lelkükhöz vezető érzelmi csatorna, sőt számos tantárgyat megtámogató erővé is válhat. Előző osztályokkal is jártunk koncertekre, és szeretném, ha mindenki megtanulna furulyázni.
Az olvasást hasonlóan Percs Kriszta tanító nénihez nálam is a szótagoló módszerrel sajátíthatják el a kicsik.
Vizuális nevelés a műveltségi területem így az alkotó munka, kézműves foglalkozás örömével is találkozhatnak nálam a gyerekek.

Sok szeretettel és izgalommal várok minden érdeklődőt a nyílt órákon és a kézműves foglalkozásokon.

 < O >

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer